Hjem

Følg oss:

Makten ligger i våre hender, vi må bare samles!

NOK ER NOK

Tiden er moden for endring!

 

I ISO bransjens glans dager på 70-tallet var det status å jobbe som ISO, det var godt betalt, arbeiderne ble respektert og hadde de samme rettighetene som alle andre.

 

Nå ser vi ikke noe igjen av den tiden, vi har blitt til en gjeng med løsarbeidere uten rettigheter.

 

Sosial dumping er noe som er like gjentagende i avisene som rubix cube og yoyo er gjentagende trender.

 

DN.no skrev en artikkel der det sto at bemanningsbyrået Propuro oppfordret 320 ansatte om å melde seg ut av fagforeningen.

Dem måtte melde seg ut innen en uke, begrunnelsen som avisen fikk var fordi fagforeningen støttet en ny regjering.

 

Dette kan ikke fortsette!

 

Vi må samle oss og samarbeide uavhengig av hvilken fagforening man står i og vise hvem som egentlig er sjefen!

 

NOK ER NOK

Copyright @ All Rights Reserved