Nyheter

Følg oss:

Nyheter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et lite skriv fra Kaefer Energy klubben

 

Mediedekning og støtte fra andre fagforeninger til Kaefer-ansatte

 

Arbeidskonflikten fikk like etter oppstart dekning i form av en kronikk fra arbeidsutvalget i klubben på både petro.no og frifagbevegelse.no:

http://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/minstelonnsoppror-pa-isoomradet-i-olja-6.182.484967.c56b4a4bb3

 

http://petro.no/forklarer-kaefer-ansatte-gar-sakte/51447

 

Mer i Aftenbladet:

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/42RWe/Oljearbeidere-takket-nei-til-lonnstilbud_-svarer-med-a-jobbe-sakte

 

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/92899/Mens-oljearbeiderne-klager-pa-darlig-lonnsvekst_-har-sjefen-okt-inntekten-med-72-prosent-i-lopet-av-oljekrisen

 

Mer i Fri Fagbevegelse:

http://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/kaeferansatte-med-ga-sakteaksjon-6.158.484454.11ed555254

 

Mer på Petro.no

http://petro.no/kaefer-energy-ansatte-startet-ga-sakte-aksjon/51388

 

At bedriftsledelsen møter aksjonen med ulovlig innleie, har også fått dekning

I Fri Fagbevegelse:

http://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/tillitsvalgte-mener-kaefer-undergraver-ga-sakteaksjonen-med-innleie-6.158.485966.6cbfbd717b

 

Jonas Bals har avlagt oss en liten visitt i en kronikk i Dagbladet om bemanningsbransjen:

https://www.dagbladet.no/kultur/den-norske-modellen-under-angrep/68682131

 

”Stemmen fra Sokkelen” oppfordrer til både støtte og kronerulling: http://oljearbeideren.no/solidaritet-med-iso-arbeidere-og-sas-piloter-fra-meg-hvorfor-det/

 

Konflikten spenner over svært mange temaer som berører selve kjernen i det norske arbeidslivet. Noen er velkjente mens andre er nye, for eksempel trusselen innleie nå utgjør mot lønnsdannelsen på frontfaget:

- Olje-Norges lønnstapere, på et område svært utsatt for sosial dumping, er nå samlet i og sterke nok til å stå opp mot urettferdigheten de har vært gjennom i årtier

- Mens arbeiderne er på garantilønn og blir forsøkt låst fast der, har direktøren fått lønnsøkning på over 70% gjennom oljekrisa

- Ulovlig innleie fra lyssky bemanningsselskaper fra inn- og utland anvendes under temporeduksjonen for å undergrave de ansattes forhandlingsposisjon

- Undergravingen av temporeduksjonen gjennom innleie truer dermed lønnsdannelsen på selve frontfaget, hvor lønnsutviklingen nasjonalt har stagnert fullstendig i senere tid

- Det som før var en bransje dominert av mellomstore vedlikeholdsbedrifter med tilhold og eierskap langs kysten, har i løpet av de 10 siste årene blitt overtatt av gigantiske europeiske industrikonsern eller risikokapitalfond, noen av dem med egne utenlandske bemanningsselskaper som en del av eget konsern

 

Fagforeninger og klubber som har til nå har uttalt støtte til de Kaefer-ansatte:

- Industri Energi Statoil Sokkel

- Konsernutvalget i Aker Solutions

- Verftsklubben Kværner Verdal

- Fellesforbundets avdelinger i Bergen (5), Stavanger (25) og Sunnhordland (118)

- De 4 andre viktigste LO-klubbene på ISO-området (Bilfinger, BBC Corp, LBO og StS)

- NR Forum i IndustriEnergi

- Heismontørenes Fagforening

- Bryggesjauerne

- LO-klubbene i Akastor

- Midt-norsk stillas Klubben

- Master stillas Klubben

- Partiet Rødt

 

Tusen takk fra oss i Kaefer Energy !!!

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Ett lite skriv fra Kaefer

 

Les mer

Isoalliansen.no etableres!

 

Les mer